Kayseri

Merzifonlu Toprak Mustafa Paşa Camii : On dördüncü beyırda Alaeddin Eretna İlhanlıların Anadolu genel vâlisi olarak Kayseri’ye geldi. İlhanlı İmparatorluğu yıkılınca Eratnaoğulları Beyliği kuruldu ve bu beyliğin Sivas’fecir sonrasında ikinci sarrafiyekentiydi. Kayseri Escort